Memorandum

Memorandum

w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego

Szanowni Państwo,

mam przyjemność przedstawić dokument pt. „Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego”, które jest głosem specjalistów w sprawie wyzwań środowiskowych i wymogów zrównoważonego rozwoju w zakresie planowania i użytkowania zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej. 

W polskim systemie prawnym brakuje kompleksowych rozwiązań, które z jednej strony umożliwiałyby zaspokajanie potrzeb ludzi związanych z zewnętrznym oświetleniem elektrycznym (użytkowych, estetycznych, gospodarczych, itp.), a z drugiej strony zapewniałyby ochronę zdrowia, środowiska 
i przyrody przed negatywnym wpływem tzw. zanieczyszczenia światłem (ang. light pollution). 
Wyniki najnowszych badań naukowych potwierdzają wpływ zanieczyszczenia światłem na zmiany klimatu, a niekontrolowana i uciążliwa emisja światła z zewnętrznych instalacji oświetleniowych powoduje marnotrawienie energii elektrycznej, co przynosi wymierne straty ekonomiczne. 
W końcu nieprawidłowe użytkowanie zewnętrznych urządzeń infrastruktury oświetleniowej 
pozbawia ludzkość dostępu do jej pierwotnego dziedzictwa w postaci naturalnie ciemnego 
i rozgwieżdżonego nieba. 

Na zaproszenie Instytutu Metropolitalnego w pracach merytorycznych nad dokumentem udział wzięli:

 • dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK  (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMK)
 • dr hab. Tomasz Ściężor (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, PK)
 • dr inż. Monika Czaja (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, URK)
 • dr Paweł Drożdżal (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
 • dr Sylwester Kołomański (Instytut Astronomiczny, UWr)
 • dr inż. Anna Kołton (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, URK)
 • dr inż. Krzysztof Skarżyński (Instytut Elektroenergetyki, PW)
 • dr Katarzyna Szlachetko (Wydział Prawa i Administracji, UG)
 • dr inż. Przemysław Tabaka (Instytut Elektroenergetyki, PŁ)
 • dr inż. Małgorzata Zalesińska – (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, PP)
 • dr Krystyna Zużewicz (specjalista w zakresie chronofizjologii)
 • Bartłomiej Idzikowski (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi)
 • Dominika Karpińska (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMK)
 • Piotr Nawalkowski (Stowarzyszenie POLARIS – OPP w Sopotni Wielkiej).

Konsultacje merytoryczne nad dokument przeprowadzono z Polskim Komitetem Oświetleniowym.

Memorandum stanowi apel o niezwłoczne podjęcie działań legislacyjnych dotyczących zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego i jednocześnie zaproszenie do debaty  w tym zakresie. 
W dokumencie przedstawiono konkretne postulaty oraz propozycje rozwiązań, których ustanowienie jest koniecznym warunkiem wdrożenia zrównoważonej polityki oświetlenia na szczeblu centralnym 
i terenowym.

Katarzyna Szlachetko 

Z pełną treścią dokumentu możesz zapoznać się TUTAJ